:: Referencje ::

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gorlicach
 • zasilanie Urzędu Miasta
 • kable konsumenckie osiedla "Kosibówka"
 • zasilanie budynku przy ul. Reymonta 1
 • oświetlenie ulic: Mickiewicza, 11-go Listopada, Krętej, Garbarskiej, Garncarskiej, Łysogórskiej, Letniej, Wiosennej
 • remont instalacji elektrycznej w Bibliotece Miejskiej
 • budowa sieci oświetlenia drogowego
 • naprawy oświetlenia ulicznego na terenie miasta
 • oświetlenie ciągu pieszego ul. Nadbrzeżna-Kościuszki, ul. Dukielskiej I etap, ul. Kwiatowej, ul. Sadowej I etap
 • oświetlenie ul. Zagórzańskiej I etap, ul. Węgierskiej Bocznej I i II etap
 • oświetlenie ul. Zagórzańskiej II etap, ul. Sadowej II etap.
 • oświetlenie ul. Gajowej
 • oświetlenie ul. Łokietka

Na zlecenie Urzędu Gminy Gorlice
 • oświetlenie drogi w Kobylance - I i II etap
 • zasilanie Domu Ludowego w Bystrej
 • oświetlenie drogi z Zagórzanach
 • oświetlenie drogi w Stróżówce - I i II etap
 • oświetlenie drogi wojewódzkiej Gorlice-Dukla w miejscowości Dominikowice
 • oświetlenie uliczne drogi gminnej przez wieś w sołectwie Bielanka

Na zlecenie Urzędu Gminy Sękowa
 • budowa napowietrznej linii oświetlenia chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna - odcinek w Sękowej

Na zlecenie Gminy Krosno
 • oświetlenie ulicy Bieszczada w Krośnie
 • oświetlenie ulicy Krakowskiej w Krośnie
 • oświetlenie ulicy Nad Lubatówką w Krośnie
 • oświetlenie ulicy Polnej w Krośnie
 • instalacja monitoringu - punkty kamerowe nr 1-4

Na zlecenie Krakowskiego Zarządu Komunalnego
 • budowa oświetlenia Parku Solvay w Krakowie - II etap

Na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ
 • dobudowa kablowo-napowietrznej linii oświetlenia w ulicy Szaflarskiej
 • dobudowa kablowej linii oświetlenia w ulicy gen. A. Galicy

Na zlecenie Gminy Biecz
 • oświetlenie drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka

Na zlecenie Gminy Jasienica Rosielna
 • oświetlenie drogi publicznej Nr 2032R we wsi Blizne

Na zlecenie RZE S.A. RE Jasło
 • modernizacja sieci nn - Biecz Przedmieście
 • rozbudowa sieci nn i budowa przyłącza kablowego w m. Strzeszyn

Na zlecenie RZE S.A. RE Krosno
 • przebudowa stacji transformatorowej Wrocanka nr 7 i linii napowietrznej nN
 • remont odcinka linii 15kV Krosno - Równe od słupa nr 112 do słupa nr 123
 • remont linii nN w m. Lipowica 2
 • remont linii nN w m. Jaśliska 1,2,4

Na zlecenie ENION S.A.
 • modenizacja sieci SN i nn w m. Mystków
 • budowa linii kablowej SN i modernizacja stacji trafo - Nowy Sącz Nawojowska Szkoła
 • przebudowa linii napowietrznej na kablową w Muszynie
 • budowa sieci energetycznej w miejscowości Wola Kurowska
 • budowa i modernizacja sieci energetycznej w miejscowości Mystków

Na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa
 • oświetlenie ulicy Obrońców Tobruku w Tarnowie
 • wykonanie kablowej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Zielonego w Tarnowie

Na zlecenie GÓR-STAL Gorlice
 • generalny wykonawca branży elektrycznej na budowie hali produkcyjnej płyt warstwowych

Na zlecenie SAINT-GOBAIN VELIMAT POLSKA
 • instalacja elektryczna wydziału rozwłókniania włókna szklanego z magazynem surowców

Na zlecenie P.D.M. "GODROM" Gorlice
 • oświetlenie ronda w Moszczenicy i chodnika w Siedliskach
 • oświetlenie ulicy Chopina w Gorlicach

Oraz wiele innych obiektów i sieci