:: Informacje o firmie ::

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "HEAN" Spółka z o.o. w Gorlicach działa od 1991 roku. Aktualnie zatrudniamy 30 pracowników (z możliwością szybkiego zwiększenia zatrudnienia do 60 - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby). Posiadają oni wysoki poziom kwalifikacji oraz uprawnień umożliwiający realizację szerokiej gamy prac branży energetycznej i automatyki oraz elektroniki. W celu poszerzenia zakresu oferowanych usług, przeszkoliliśmy pracowników otrzymując licencję 1 i 2 stopnia z zakresu zabezpieczenia technicznego.

Podstawę naszej działalności stanowią usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa i remontów:
 • linii kablowych i napowietrznych niskiego oraz średniego napięcia;
 • stacji transformatorowych;
 • przyłączy energetycznych;
 • instalacji elektrycznych;
 • linii oświetlenia ulicznego (napowietrznych i kablowych);
 • instalacji alarmowych, p.poż. oraz piorunochronnych;
 • telewizji przemysłowej;
 • pomiarów i badań elektrycznych.
Posiadamy własny oddział prefabrykacji, który zajmuje się produkcją:
 • zestawów złączowo-pomiarowych;
 • szafek pomiarowych RSP-2;
 • rozdzielni budowlanych;
 • rozdzielni n/n wg zamówienia;
 • konstrukcji energetycznych;
 • elementów instalacji uziemiających i piorunochronnych.

Firma posiada również hurtownię oferującą szeroką gamę materiałów branży elektrycznej oraz elektroenergetycznej z dostawą do klienta. Współpracujemy w tym zakresie z dużymi ogólnopolskimi dostawcami.

Dysponujemy własnym sprzętem transportowo-budowlanym oferując szeroką gamę usług na zlecenie zewnętrznych klientów.

W 2002 roku wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001-2000 uzyskując Certyfikat Jakości.

Ponadto prowadzimy kompleksową budowę i obsługę eksploatacyjno-remontową obiektów branży energetycznej, prace remontowe i inwestycyjne dla Tauron Dystrybucja S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A., urzędów gmin i miast na terenie południowej Polski a także prywatnych Inwestorów. Prowadzimy również obsługę oświetlenia ulicznego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Nasz potencjał wykonawczy, techniczny oraz finansowy umożliwia nam profesjonalną realizację powierzonych nam zadań.

Naszą dewizą jest dostarczanie klientowi kompletnych rozwiązań.

Zapraszamy do współpracy.


Budynek HEAN